“ສ້າງເມືອງສີສັດຕະນາກ ໃຫ້ເປັນເມືອງທີ່ມັ່ງຄັ້ງເຂັ້ມແຂງ, ຮັ່ງມີ ຜາສຸກ, ມີຄວາມສະຫງົບ, ໜ້າຢູ່, ວັດທະນາທຳລ້ຳຄ່າ, ປະຊາຊົນປອງດອງ”

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

04977
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ລວມທັງໝົດ
26
30
69
4634
56
1056
4977

ດາວໂຫລດ

ແບບຟອມຕ່າງໆ

ໂປຣແກຣມ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊອຶ່ນ

weblink2

ຊື່ບັນດາກະຊວງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
  ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປລາວ http://www.moic.gov.la
  ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ   http://www.mofa.gov.la
  ປະຕູຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ http://www.laopdr.gov.la
  ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ http://www.mod.gov.la
  ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ http://www.mpwt.gov.la
ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງ http://www.moj.gov.la
  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ http://www.monre.gov.la
  ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ   http://www.most.gov.la
  ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ http://www.mpt.gov.la
  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ http://www.neri.gov.la
  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ http://www.moe.gov.la
  ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ http://www.na.gov.la
  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ http://www.nsc.gov.la
  ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງ ສປປລາວ http://www.uxolao.gov.la
  ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ http://www.nioph.gov.la
  ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ http://www.nra.gov.la
  ອົງການ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ http://www.wrea.gov.la
  ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ http://www.maf.gov.la
  ກະຊວງ ການເງິນ ສປປລາວ http://www.mof.gov.la
  ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອັດຕະປື http://www.dpia.gov.la
  ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ http://www.bol.gov.la
  ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຈຳປາສັກ http://www.dicc.gov.la
  ກົມໄຟຟ້າ http://www.laoenergy.gov.la
  ຄະນະກໍາມະການປັບປຸງທຸລກິດແຫ່ງຊາດ http://www.ncbd.gov.la
  ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ http://www.dhup.gov.la
  ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ປະຈຳ ສ.ສ ຫວຽດນາມ http://www.embalaohanoi.gov.la